הודעה | עדכון

15/04/2018

העדרות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

על פי "חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשכ"ג-1963"
 
קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל
 
ראשי להעדר מעבודתו ביום הזיכרון
 
לעיניין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד
 
​בסעיף זה,"קרוב משפחה", משמעו:הורים, הורי הורים,
 
בן/בת זוג, ילדות, אחים ואחיות.​