הודעה | עדכון

21/11/2017

ביצוע הלוואות באמצעות הפניה דיגיטלית

החל מיום 23/10/17, יבוצעו הלוואות שאושרו על ידי אגף משפחות,הנצחה ומורשת, בתהליך משופר באמצעות הפניה דיגיטלית. הפניה זו תועבר לבנק אוצר החייל באופן ממוכן לביצוע ההלוואה.

לפירוט מלא על אופן המימוש לחץ/י כאן

לרשימת סניפי בנק אוצר החייל לחץ/י כאן