הודעה | עדכון

01/10/2017

שיעור ריבית על הלוואות

החל מיום ה-01/10/2017 הריבית על הלוואות תעמוד על 0.76% שנתי לכל סוגי ההלוואות.

 

​הריבית הינה ריבית קבועה למשך 5 שנים.

 

על אף האמור לעיל, במקרה בו ההלוואה תיפרס לתקופה העולה על 5 שנים, הריבית תשתנה אחת ל-5 שנים.​