מטה אגף משפחות והנצחה

מטה ​טלפון ​פקס ​Email ​ ​ ​כתובת ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
סמנכ"ל ור' אגף
משפחות והנצחה

03-7380229

​03-7380619 lishka_mhn@mod.gov.il​  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בניין משרד הביטחון,
תל השומר,
דרך יעקב דורי,
, ת"ד 976
קריית אונו, 55011
​ ​
היחידה לתגמולים
והטבות
03-7380212​ ​03-7380616               mishpahot_tviot@mod.gov.il
היחידה להכרה
וקביעת זכאות
03-7380277 03-7380627                     -​
פניות הציבור
​03-7380225 03-7380618​ mishpahot_pniyot@mod.gov.il
היחידה הארצית לשירותים סוציאליים​ ​03-7380248 03-7380622​
היחידה להנצחת
החייל
03-7380273/4​ 03-7380626​                    -​
היחידה לקשר עם
משפחות וקשרי
חו"ל

​03-7776700

03-7380192

​03-7380629 mishpahot_re@mod.gov.il​
תחום מפעלי
הנצחה

03-7380253/4/7

07-33230333 ​                  -