טיפול נפשי באמצעות מטפלים חיצוניים והתערבות רגשית

הורים שכולים רשאים לבחור להסתייע בטיפול נפשי המוענק על ידי אנשי מקצוע המורשים לטפל בנפש וזאת על פי הקריטריונים הנהוגים במשרד הביטחון, או לחלופין רשאים לבחור להסתייע בסוגי התערבויות אחרים המשלבים התייחסות גוף - נפש בהיותן התערבויות המסייעות לרווחתם הרגשית (פירוט בהמשך).

לא ניתן יהיה להסתייע בטיפול נפשי במקביל להתערבות המסייעת לרווחה רגשית, או בשני סוגים של התערבויות רגשיות במקביל.

 

טיפול נפשי באמצעות מטפלים חיצוניים

הורים שכולים זכאים להסתייע בקבלת טיפול נפשי באמצעות מטפלים חיצוניים.

יעילות הטיפול מותנית בנכונות וביכולת של כל הורה להסתייע בטיפול, לקחת אחריות על הטיפול ולהיות שותף לקידום ולשינוי מצבו, בהתאם למטרות שנקבעו בינו לבין המטפל. הטיפול ניתן באופן אישי, זוגי או משפחתי והוא ניתן על-ידי אנשי מקצוע מומחים מהתחומים הבאים, שאושרו על-ידי משרד הביטחון:

- פסיכולוג רשום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות בעל רמת "מומחה" ומעלה.

- עובד סוציאלי רשום בפנקס העובדים הסוציאליים בעל תואר ראשון או שני, ובעל 5 שנות ניסיון טיפולי.

- רופא פסיכיאטר מומחה ורצוי בוגר ביה"ס לפסיכותרפיה.

-מטפל בהבעה ויצירה בעל אישור משרד הבריאות והינו בעל ניסיון טיפול של 7 שנים לפחות.

 

רמת השירות של המטפל תיקבע על-ידי מנהל השירות הסוציאלי במחוז ובמטה האגף, בהסתמך על תעודות המעידות על השכלתו ועל אישורי הגופים המקצועיים הרלבנטיים.

 

משך ותדירות הטיפול

הטיפול מאושר לתקופה של 12 חודשים בכל פעם, ולמשך עד 3 שנים. הארכת תקופת הטיפול מעבר לתקופה זו מחייבת אישור מיוחד. תדירות הטיפול תיקבע בהתאם לצרכי ההורה ובהתאם למשך תקופת מימוש הטיפול בעבר. תדירות הטיפול תהיה עד שעה אחת בשבוע, למעט מקרים חריגים בהם יופעל שיקול דעת מקצועי, על-ידי הגורם המקצועי באגף.

 

מימון הטיפול

מימון הטיפול יעשה באחת משתי הדרכים:

1.החזר כספי – החזר כספי עד גובה התעריף של משרד הביטחון, בהתאם לרמה שנקבעה למטפל. ההחזר יינתן כנגד הצגת קבלות מקור על שם ההורה, ויופקד בחשבון הבנק של ההורה.

2.תשלום למטפל – התשלום יינתן למטפל החתום על הסכם עם משרד הביטחון, המכיר בו כספק מורשה. התשלום הכספי, בגובה תעריפי משרד הביטחון ובהתאם לרמה המקצועית שנקבעה , יועבר ישירות למטפל וחל עליו איסור לגבות כסף נוסף מההורה.

 

התערבות רגשית

הורים שכולים המוכרים לזכויות על פי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה,תש"י-1950 זכאים להתערבות רגשית על פי המופיע בתעריפון המעודכן של משרד הביטחון לטיפול נפשי ולהתערבות רגשית.

 

סוגי התערבויות רגשיות המוכרות לצורך השתתפות במימונן:

- הידרותרפיה.

- טיפול באמצעות בעלי חיים.

- רכיבה טיפולית.

- טיפול באמצעות גינון.

 

אופן הטיפול- התערבות רגשית

ההורה השכול לוקח אחריות על בחירת סוג ההתערבות הרגשית ועל בחירת איש המקצוע העוסק בה בהתאם לשיקול דעתו והחלטתו.

החזר כספי להורה השכול ישולם מהקרן לטיפול סוציאלי, כנגד בקשה בכתב של הפונה והגשת קבלת מקור בלבד. ההחזר הכספי יינתן לאחר אישור בקשת ההורה להשתתפות בהחזר ההוצאה על התערבות הרגשית באמצעות אישור בכתב על ידי העובד הסוציאלי המתייחס לסוג התערבות, משכה, תדירותה, וגובה החזר התשלום המכסימלי (נספח ב' בהוראה 84.18).

בקבלות יש לכלול את שם מקבל ההתערבות מס' תיק/ת.ז, תאריכי ההתערבות כמו כן יצרף פרטי אופן התשלום מזומן/המחאה כולל פרטיה.

בנוסף יעביר ההורה לקצין התגמולים הצהרה בכתב כי אינו מממש זכאותו להחזרים כספיים נוספים בגין אותה התערבות רגשית מקופת חולים/ביטוח משלים או גוף אחר.

התערבות רגשית תאושר במכסות של עד 12 חודש בכל פעם, 1 שעה שבועית, ועד לשלוש שנים בלבד ובכפוף לתנאים המוגדרים בהוראה זו.