קשר עם מתנדבים

אגף משפחות והנצחה מפעיל מערך מתנדבים ארצי למען ההורים למתן תמיכה רגשית, במפגש חד פעמי או קשר ארוך טווח. המתנדבים, באים מכל גווני הקשת החברתית, מודרכים על-ידי אנשי מקצוע בקבוצות הדרכה למתנדבים המופעלים ע"י האגף.

הורה המעוניין בקשר עם מתנדב, מוזמן ליצור קשר עם העובד הסוציאלי במחוז שבאזור אזור מגוריו.