התערבות טיפולית באמצעות העובד הסוציאלי

העובד הסוציאלי יוצר קשר ראשוני עם ההורים השכולים בתקופת ה"שבעה" ולאחריה, במהלך תקופת האבל הראשונית.

בהמשך, העובד הסוציאלי ילווה את ההורים ויעניק להם תמיכה רגשית והדרכה בהתאם לצרכיהם.

העובד הסוציאלי וההורה יבחנו את אפשרויות התמיכה השונות ותיבחר המסגרת המתאימה ביותר, תוך התחשבות וכיבוד הקצב והסגנון של כל הורה בהתמודדות עם האבדן והשלכותיו. בכל זמן, ניתן יהיה לשנות את אופי הקשר עם העובד הסוציאלי, בהתאם להשתנות הצרכים.

העובד הסוציאלי יהיה אחראי ליזום ולקיים את הקשר עם ההורים במהלך שנת האבל הראשונה ובשנה שלאחריה.