הגשת פנייה להכרה בזכויות כהורה שכול

תהליך הטיפול בפנייה להכרה בזכויות כהורה שכול, מותנה במילוי טופס הפנייה להכרת זכויות ע"י ההורה על - פי חוק משפחות חילים שנספו במערכה.

קצין התגמולים יקבל את כל המסמכים הנדרשים מהגורמים הרלוונטיים,לברור הפניה, ויודיע על החלטתו לפונה.

 

הכרה כהורה שכול גם להורה מאמץ ולהורה חורג

פנייה לקצין התגמולים לצורך הכרה כהורה שכול רשאים להגיש גם:

הורה חורג והורה מאמץ ,שאימץ את הנספה בהיותו קטין חמש שנים לפחות שלא על מנת לקבל פרס-ראיה לאימוץ הנספה על ידי אותו אדם.

 

מילוי פניה להכרה בזכויות

טופס הפנייה להכרה בזכויות נמסר להורה השכול שיקירו נספה בתקופת השירות על-ידי העובד הסוציאלי בהגיעו לבית המשפחה, בסמוך לתקופת ה"שבעה".

 

בנוסף, ניתן להוריד את טופס הפנייה כאן או לקבל אותו במשרדי המחוזות של אגף משפחות והנצחה לשאלות ולברורים לגבי מילוי הטופס ניתן להיעזר בעובדי יחידת הכרה וקביעת זכאות למשפחות שכולות במטה האגף בטלפון: 03-7380277.