הכרה כהורה שכול לצורך קבלת זכויות

הורה המוכר לזכויות כהורה שכול על פי החוק (חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י – 1950,זכאי לקבלת שרותי אגף משפחות והנצחה לתגמולים והטבות 

לצורך ההכרה בזכויות כהורה שכול צריך להתקיים:

החייל הוכר כ"חייל שנספה במערכה" כתוצאה מחבלה, ממחלה או מהחמרת מחלה שאירעו בתקופת שירותו עקב שירותו.

 

קבוצות אוכלוסיות כוחות הביטחון המטופלות במשרדנו:

-בשירות חובה, קבע או מילואים.

-בשירות המשטרה או בשירות בתי הסוהר.

-בשירות הביטחון הכללי.

-בשירות במוסד.

-בעת פעולה באחד מארגוני המחתרת שפעלו בארץ ישראל למען עצמאות ישראל.

בשירות במשמר הכנסת.

-בשירות בכיתות כוננות של הצבא או המשטרה.

-נפגעי מי הקישון שנפטרו ממחלות ממאירות.

-נכי צה"ל שנפטרו עקב נכותם המוכרת.

- חיילי צד"ל שנספו בפעילות מבצעית בדרום לבנון (החלטת ממשלה 12/04), הכרה בזכויות בני המשפחה המתגוררים בארץ, וזאת על פי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 

--

----

--

------------