ערעור על דחיית הפנייה להכרה בזכויות

הורים שקצין התגמולים דחה את פנייתם להכרה מכוח החוק, רשאים לערער על ההחלטה בפני ועדת הערעורים שליד בית המשפט השלום באזור מגוריהם, תוך 30 יום מקבלת ההחלטה.

את הערעור יש להגיש בכתב ב-4 עותקים. על החלטת ועדת הערעורים רשאים ההורים לערער בפני בית המשפט המחוזי, בנקודה משפטית בלבד.

על פסק הדין של בית המשפט המחוזי ניתן לערער בפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון.