מועד קבלת התגמולים

הורים שכולים שהוכרו לזכויות על פי החוק, זכאים לקבל תגמולים והטבות.

התגמולים ישולמו להורים השכולים מיום הפטירה, בתנאי שהפנייה להכרה הוגשה במהלך שנה מיום הפטירה. אם הפנייה להכרה הוגשה לאחר תום שנה מיום הפטירה, ישולמו התגמולים מיום הגשת הפנייה.