סיוע לגופים ציבוריים בפעולות הנצחה

היחידה להנצחת החייל מסייעת לגופים ציבוריים וממלכתיים בפעולות הנצחה.

הגופים שרשאים לקבל סיוע זה הינם: עמותות, מועצות ועיריות.

 

בנוסף, יכולים סניפי יד לבנים, בתי ספר ותנועות נוער לפנות לקבלת סיוע להנצחה באמצעות העיריות.

המימון הוא חלקי בלבד ויש לברר מראש עם תחום אנדרטאות ביחידה להנצחת החייל את תהליך קבלתו. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפונים: 03-7380262/3.