סיוע לעמותות חיליות בשיפוץ ואחזקת אנדרטאות

סיוע לעמותות חיליות בשיפוץ ובאחזקת אנדרטאות המנציחות את חללי החיל ניתן מתוקף חוק גנים לאומיים ואתרי הנצחה, ובהתאם להחלטות הוועדה הבין-משרדית לשיפוץ ואחזקת אנדרטאות.
 
בבקשה לסיוע יש לפנות לתחום אנדרטאות ביחידה להנצחת החייל.
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפונים: 03-7380262/3.