סיוע ברכישת חלקת קבר והקמת מצבה להורים

הורים המעוניינים לרכוש חלקת קבר ומצבה בעודם בחיים, או בני משפחתם לאחר פטירתם, זכאים לסיוע במימון קניית חלקת קבר עבורם ובסיוע למימון מצבה.

גובה הסיוע לרכישת חלקת קבר הוא : להורה עד 5,264 ש"ח לזוג הורים: 10,526 ש"ח ולמצבה להורה עד 4,480 ש"ח ולזוג הורים: 8,960 ש"ח. נכון ל1/1/2017

על מנת לקבל את הסיוע, על ההורים או קרובי המשפחה לפנות למרכז השירות הטלפוני בטלפון שמספרו: 03-7776700 ולשלוח את חשבונית המס/קבלה ששולמה.

כמו כן יש לוודא קיומם ועדכניותם של פרטי חשבון בנק ובמידת הצורך למלא טופס עדכון פרטי חשבון בנק. את ההחזר הכספי ניתן לקבל עד שנה מיום התשלום.