סיוע בהוצאות האזכרה

סיוע בהוצאות האזכרה ניתן מדי שנה במסגרת התגמול המתקבל בחודש בו חל מועד האזכרה השנתי.

גובה הסיוע הינו בסך 926 ₪.(נכון ל 1/1/2017).

הורים שאינם מקבלים תגמולים יפנו לצורך קבלת הסיוע אל מרכז השירות הטלפוני בטלפון שמספרו:
 03-7776700.
 
לאחר הסדרת הנושא, הסיוע יתקבל מדי שנה ללא צורך בפניות נוספות.