סיוע לאחי חלל בנושאי הנצחה

במקרה שהורי החלל אינם בין החיים, יהיה זכאי אחד מאחי החלל, בהסכמת יתר האחים, לסיוע בנושאי הנצחה, כגון: הוצאות אזכרה שנתית, הסעות לאזכרה, מענק הנצחה פרטי, רכישת חלקת קבר ומצבה להורים.
הסיוע יינתן בתנאי שהורי החלל לא מיצו את הזכאות לסיוע בעצמם ובתנאי שיתר האחים מאשרים שהפונה משמש כנציג המשפחה לקבלת הסיוע.
 בכל בקשה מוזמנים האחים לפנות אל מרכז השירות הטלפוני בטלפון שמספרו: 03-7776700.