מענק והלוואה למימון הנצחה פרטית

מענק הנצחה פרטית

סכום המענק הוא בסך 7,663 ש"ח. משפחות אשר יקירן נפל לפני 2005 וטרם קיבלו את מענק ההנצחה מתבקשים לפנות ליחידה להנצחת החייל לקבלת המענק בטלפון שמספרו: 03-7776700. (נכון ל 1/1/2017).

 

הלוואה חד פעמית

הורים המקבלים תגמולים והטבות זכאים לקבל הלוואה חד-פעמית לסיוע במימון מפעל הנצחה פרטי. סכום ההלוואה הינו עד ל- 10,765 ש"ח. (נכון ל 1/1/2017).

לקבלת ההלוואה יש לפנות לעובד הרווחה במחוז המטפל, באמצעות מרכז השירות הטלפוני בטלפון שמספרו: 03-7776700, ולהציג את חשבונית המס/קבלה המקורית שהתקבלה עבור ההוצאה.

 

סוגי הנצחה פרטית

פעולות הנצחה מקובלות הן כתיבת ספר זיכרון, הפקת סרט, תרומה למפעל תרבותי-חינוכי-חברתי, תרומה לפעילות ספורט ועוד.

כמו כן, יכולים ההורים להשתמש במענק למפעל הנצחה משותף למספר חללים, בשיתוף עם משפחות אחרות או בשיתוף עם גוף ציבורי.

 

זיכוי מס בגין הוצאות הנצחה

הורים זכאים לקבל זיכוי מס בשיעור 30% עבור תשלומים ששולמו להנצחה. המבקשים לממש זכאות זו יציגו למס הכנסה אישור מעובד הרווחה במחוז על היותם מוכרים באגף משפחות והנצחה.