לווית חלל

מקום הקבורה נקבע על פי רצון ההורים שימסרו את החלטתם לקצין העיר.
קצין העיר הוא האחראי על סידורי ההלוויה: הזמנת הרב הצבאי שינהל את הטקס, הבאת זרי פרחים מטעם צה"ל, ארגון הסעות ועוד.
בכל בקשה בהקשר זה נציגי המשפחה מוזמנים לפנות לקצין העיר.

היחידה להנצחת החייל אחראית למתן האמצעים לטקס הקבורה.

החזרת חפציו האישיים של החלל ומסירת תעודת הפטירה הינם באחריות צה"ל.

  - במידה והחלל היה נשוי, מקום הקבורה יקבע על ידי האלמנה.

הבאת משפחות מחו"ל ללוויה
הורים  ואחים הנמצאים בחו"ל יוטסו ארצה להלוויה במימון משרד הביטחון.

ראש ענף קציני ערים בצה"ל, בשיתוף ראש היחידה למשפחות וקשרי חוץ ביחידה להנצחת החייל יטפלו בסידורי הבאתם בתאום עם המשפחה ובסיוע הנציגות הישראלית בחו"ל.