השתתפות בהוצאות האבל

הורים זכאים למענק חד-פעמי להשתתפות בהוצאות אבל בסך 7,361 ₪. (נכון ל 1/1/2017)

המענק יועבר למשפחה על ידי נציג היחידה להנצחת החייל בין תום ימי "השבעה" ועד ,תום "השלושים".