הנצחה ממלכתית

שלושה מהביטויים להנצחה הממלכתית לחללי צה"ל הם:

ספר "יזכור"
היחידה להנצחת החייל מוציאה לאור את ספרי "יזכור" ובהם תולדות חייהם של חללי צה"ל. מערכת ספרי "יזכור" פונה למשפחות לקבל מהן את התכנים לכתיבת סיפור החיים.
 
אתר "יזכור" באינטרנט
אתר ההנצחה הלאומי באינטרנט – אתר "יזכור" .
האתר מכיל את רשימת כל הנופלים במערכות ישראל ומקום מנוחתם, וכן את סיפור חייהם של חללי צה"ל שהונצחו בספרי "יזכור".
 
ספר "גווילי אש"
בספר" גווילי אש "מוצגים עזבונות שהותירו נופלים בתחומי הספרות, שירה, ציור, מדע ועוד.
היחידה להנצחת החייל מוציאה מהדורה חדשה מדי מספר שנים.
 
הורים שציינו בשאלון שמילאו לצורך הכנת סיפור חיי יקירם לספר "יזכור", כי ברשותם עיזבון יקבלו פניה מנציג היחידה להנצחת החייל.

הורים שיקיריהם הותירו חומרים בתחומים אלה מוזמנים להביא זאת לידיעת תחום מפעלי הנצחה ומורשת ביחידה להנצחת החייל

בטלפון: שמספרו: 03-7380253/4 

,