הקמת מצבה ונוסח הכיתוב

הקמת מצבה צבאית

היחידה להנצחת החייל אחראית להקמת המצבות על קברי חללי מערכות ישראל בבתי קברות צבאיים, בחלקות צבאיות ועל קברים צבאיים בבתי קברות אזרחיים.

המצבות הצבאיות מוצבות עד ליום ה"שלושים" והן אחידות בצורתן.

לאחר ה"שבעה" יגיע נציג היחידה לבית ההורים, במידה והחלל היה נשוי - לבית האלמנה, יציג בפניהם את הנוסח המוצע למצבה ויוודא את פרטיו האישיים של החלל. הנוסח מותאם לנסיבות נפילת החלל והוא נקבע בתקנות חוק בתי קברות צבאיים.

 

תוספת כיתוב אישי למצבה צבאית

הורים הרוצים להוסיף כיתוב אישי למצבה רשאים להגיש בקשה לעשות כן.

- נוסח הטקסט צריך להיות מוסכם על דעת כל בני המשפחה.

- נציג היחידה יסביר למשפחה את מסגרת הכללים לכתיבת הטקסט האישי ובמידת הצורך יסייע למשפחה בניסוחו.

- אורך הכיתוב יהיה עד 48 אותיות, בשתי שורות.

- את הפנייה לתוספת כיתוב אישי ואת הנוסח הסופי יש להגיש בכתב.

- ניתן לקבל את הטופס במשרד האזורי של היחידה להנצחת החייל.

- את הטופס המלא יש להעביר למנהל האזורי של היחידה להנצחת החייל באזור בית הקברות בו קבור החלל.

 

הקמת מצבה אזרחית

הורים הבוחרים לקבור את יקירם בבית קברות אזרחי ומעדיפים מצבה אזרחית זכאים להשתתפות במימון הקמת המצבה האזרחית בסכום של עד הורים הבוחרים לקבור את יקירם בבית קברות אזרחי ומעדיפים מצבה אזרחית זכאים להשתתפות במימון הקמת המצבה האזרחית בסכום של עד 4,494 ש"חהורים הבוחרים לקבור את יקירם בבית קברות אזרחי ומעדיפים מצבה אזרחית זכאים להשתתפות במימון הקמת המצבה האזרחית בסכום של עד הורים הבוחרים לקבור את יקירם בבית קברות אזרחי ומעדיפים מצבה אזרחית זכאים להשתתפות במימון הקמת המצבה האזרחית בסכום של עד 4,494 ש"ח.

החזר יינתן על סמך חשבונית מס/קבלה.