אחזקה וטיפול בבתי קברות צבאיים ובחלקות צבאיות

היחידה להנצחת החייל אחראית לתחזוקה השוטפת של בתי הקברות הצבאיים, 
החלקות הצבאיות וכן על הטיפול בכל קבר צבאי בבתי קברות אזרחיים.
 
בכל בקשה הנוגעת לתחזוקת קברים ותחזוקה כללית של חלקה צבאית/ בית הקברות,
ניתן לפנות למרכז השירות הטלפוני בטלפון שמספרו: 03-7776700.
 
אחידות מראה בית העלמין
על מנת שבתי העלמין הצבאיים והחלקות הצבאיות ישמרו על מראה אחיד, נבקש להימנע מהוספת פריטים  מכל סוג שהוא על הקבר או לצידו.