סיוע לרכישת רכב לשימוש אישי להורים בעלי רישיון נהיגה

הורים בעלי רישיון נהיגה בר תוקף, יהיו זכאים למענק ו/או להלוואה כהשתתפות ברכישת רכב חדש או להחלפת רכב לשימושם האישי, בתנאי שלא קיבלו סיוע לרכישת קלנועית/רכב במהלך אותה תקופת זכאות.

הזכאות לסיוע להחלפת הרכב הינה אחת ל- 4 שנים (48 חודשים) ואילך.
הסכומים מעודכנים נכון לתאריך 01.01.2017.
 
רכישת רכב ראשון
לרכישת רכב ראשון/חדש יינתנו מענק בסך 46,830 ₪ והלוואה בגובה 31,217  ₪.
לרכישת רכב ראשון משומש יינתנו מענק בסך 38,496 ₪ והלוואה בגובה 22,904 ₪.

החלפת רכב
להחלפת רכב לאחר 4 שנים ואילך יינתנו מענק בסך 38,496 ₪
והלוואה בגובה 22,904 ₪.
לצורך מימוש הזכאות לקבלת סיוע לרכישת רכב:
- למלא טופס בקשה.
- לצרף רישיון נהיגה בר-תוקף על שם ההורה.
- לצרף את צילום הזמנת הרכב החדש על שם ההורה- לאחר מתן אישור לזכאות.
- בעת החלפת הרכב (כעבור 4 שנים ואילך) יש לצרף את צילום רישיון הרכב האחרון
שלרכישתו ניתן הסיוע ממשרד הביטחון.
- לצרף צילום של רישיון הרכב החדש שנרכש תוך 60 יום ממועד קבלת הסיוע
- רישיון שלא יוצג במהלך 60 יום- תועבר הודעה לקצין התגמולים לנכות את הסיוע מהתגמול.
 
אם מסיבה כלשהי לאחר קבלת הסיוע בוטלה או נדחתה עסקת הרכב יש לידע בכתב את קצין התמלוגים לצורך השבת כספי הסיוע. דמי סיוע שלא יוחזרו ינוכו מהתגמול החודשי.