מענק לרכישת קלנועית

הורה הזקוק לקלנועית מסיבות רפואיות ומגבלות בניידות יהיה זכאי למענק לסיוע ברכישתה,
במידה וזוג הורים רכשו רכב ואחד מהם נזקק לקלנועית יהיו זכאים גם לרכב וגם לקלנועית.

זוג הורים, שכל אחד מהם זקוק לקלנועית, יהיו זכאים, כל אחד בנפרד, לקבלת סיוע לרכישת קלנועית יחידה או לרכישת קלנועית זוגית אחת שתשמש את שניהם.
 
 אופן מתן הסיוע:
-המענק יינתן אחת לחמש שנים.
-הורה שברשותו רכב שנרכש בסיוע משרד הביטחון, ואשר בן/בת זוגו (המוכר גם הוא כהורה שכול) זקוק/ה לקלנועית, יהיה בן/בת הזוג זכאי לסיוע לרכישת קלנועית. במקרה של רכישת קלנועית זוגית או שתי קלנועיות יחידות, לא יאושר מענק לרכישת רכב לתקופה של חמש שנים מיום רכישת הקלנועיות.
-הורה השוהה במוסד סיעודי במימון האגף אינו זכאי לסיוע זה, בן/בת זוגו שאינו במוסד סיעודי יהיו זכאים לסיוע.

גובה המענק
 

סכום המענק לרכישת קלנועית יחידה הינו עד 11,298 ₪, ולקלנועית זוגית לזוג הורים עד 16,066 ₪.

נכון ל1/1/2017

.
 
 
מימוש הזכאות
המענק ניתן באחת משתי דרכים: 
א. באמצעות הפנייה ממוחשבת שתוצא על ידי עובד הרווחה אל הספק עימו יש למשרד הביטחון חוזה התקשרות. הורה שיבחר לרכוש קלנועית באמצעות הפנייה לספק זה זכאי להנחה מאותו ספק.
ב. החזר כספי  עבור הקלנועית שנרכשה לאחר הצגת חשבונית מס/קבלה. החזר זה יינתן להורה שרכש קלנועית אצל ספק שאין למשרד הביטחון חוזה התקשרות עימו.
במידה ועלותה של הקלנועית גבוהה מסכום ההחזר של האגף, ההורה ישלים את ההפרש ישירות לספק.