השתתפות במימון לימוד נהיגה

הורה הלומד נהיגה זכאי להחזר הוצאות עד לסכום של 1,548 ש"ח.  (נכון לתאריך 01.01.2017).

לקבלת ההחזר יש להציג לקצין התמלוגים המחוזי חשבונית מס/קבלה מקורית על סכום ההוצאה ע"ש ההורה.