קבלת סיוע מיוחד

משפחה המבקשת סיוע מיוחד שאינו כלול במסגרת ו/או ההוראות תפנה לקצין התמלוגים המחוזי ותפרט את בקשתה.
 
הצורך ייבדק על ידי הגורם המוסמך במטרה לסייע במידת האפשר.