מרכז יום לקשיש

הורים המבקרים במרכז יום לקשיש, וקיבלו אישור לסיוע בידי הזולת, זכאים להמיר חלק מהשעות המאושרות לטובת מימון עלות ההשתתפות החודשית במרכז יום.
ההמרה טעונה אישור של קצין התגמולים.