השתתפות בתשלום לדיור מוגן בבתי אבות לעצמאים

הורה הנכנס לדיור מוגן בבית-אבות לעצמאיים או למחלקה לעצמאים בבית אבות, ונדרש לשלם דמי כניסה, יקבל השתתפות חד פעמית עד לסך 36,328 ₪ (נכון ל1/1/2017) ובלבד שקיימת במקום גם מחלקה לסיעודיים.

ההשתתפות תינתן כנגד תשלום חד פעמי ששולם על-ידי ההורה לבית האבות בגין דמי כניסה. הסיוע לא יינתן להורים הרוכשים יחידת דיור הנרשמת כנכס על שמם ובבעלותם. הסיוע אינו מותנה בהכנסות ההורה והוא ימשיך באותה עת לקבל תגמול חודשי והטבות כמקובל. ההורה יממן בעצמו את דמי האחזקה החודשיים בדיור מוגן.

 

לצורך מימוש ההטבה יש להציג לקצין התמלוגים המחוזי את המסמכים הבאים:

- אישור על דמי כניסה לבית האבות כפיקדון.

- קבלה מקורית על התשלום שבוצע בפועל.

- חוזה ההתקשרות עם בית האבות.

- אישור על כניסה בפועל לבית האבות.