השתתפות בהלוואות לשיפוצים

הלוואה לשיפוצים תינתן בעקרון באופן חד פעמי עבור שיפוצים בדירה שבבעלות ההורה, לדירה בקיבוץ כאשר ההורה חבר קיבוץ או כאשר ההורה מתגורר בשכירות מוגנת או בשכירות של חברה משכנת.
הלוואה תינתן גם במקרים של שיפוצים, הרחבה קולקטיבית ברכוש משותף כחלק מהסיוע לשיפוץ.
 גובה ההלוואה הוא עד סכום של 57,594 ש"ח (נכון ל 2018)
 
מסמכים לקבלת אישור להלוואה לשיפוצים:
לצורך קבלת ההלוואה נדרש להציג את המסמכים הבאים לקצין התגמולים /עובד הדיור במחוז:
- שתי הצעות מחיר רשמיות ומפורטות (סכום מול פירוט).
- היתר בניה אם נעשית הרחבה או התקנת מעלית חיצונית. 
- פירוט מקורות מימון להשלמת השיפוץ.
 
לאחר בחינת הבקשה והתוכנית לשיפוץ יינתן אישור עקרוני לסיוע.
לאחר הצגת קבלות על תשלום של לפחות 50% מהסכום שאושר ההפניה תימסר לביצוע ההלוואה. 
 לקבלת פרטים נוספים על הלוואה נא לפנות לקצין התגמולים / עובד הדיור המחוזי.