קבלת ערבויות

לצורך קבלת הלוואה על ההורה להמציא ערבים בהתאם לדרישות הבנק.
*בגיל מבוגר- ניתן להמציא ערב אחד כלפי משרד הביטחון.
לצורך כך מומלץ לדאוג מבעוד מועד להשגת ערבים כנדרש מתנאי ההלוואה.

במקרים בהם הערבים שהומצאו על ידי מבקש ההלוואה אינם עומדים בקריטריונים של הבנק, או שלא נמצאו ערבים, קיימת אפשרות לבחון מתן ערבות חלקית או מלאה על-ידי האגף.
בכל מקרה, תישקל כל פנייה לגופה.

לשאלות, לבירורים ולמידע נוסף מומלץ לפנות לעובד הדיור/לקצין התגמולים, לפני נטילת התחייבות מכל סוג.