מענק להתקנת מעלית או מעלון

מענק להתקנת מעלית או מעלון בבית ההורה יינתן באחד מהמקרים הבאים:

 - להורה הסובל ממוגבלות בניידות.
- להורה הסובל מבעיות רפואיות המצריכות שימוש במעלית או מעלון.
- להורה מעל גיל 65.
- המענק יינתן להורה שלא נעזר בעבר בהלוואה ו/או במענק לאחת ממטרות הדיור, והוא מהווה חלופה לסיוע בהחלפת דירה.
 
גובה המענק הוא עד 43,585 ₪ (נכון ל- 01.01.2015)

המענק יינתן גם במקרים בהם ההורים גרים בבית משותף בו הוחלט על-ידי הדיירים על בניית מעלית.
הלוואה תינתן במסגרת הכללים לשיפוץ דירה לזכאי שלא מיצה הזכאות לשיפוצים.
 
 

לקבלת המענק למעלית או מעלון יש להציג את המסמכים הבאים לקצין התגמולים/עובד הדיור:
- שתי הצעות מחיר רשמיות ומפורטות.
- היתר בניה אם נבנית מעלית חיצונית.
- פירוט מקורות מימון להשלמת ההתקנה.
- אישור מוועד הבית להסכמה להתקנת למעלית או מעלון והסכמה להרחבה של הרכוש המשותף.
- אישור רפואי המעיד על מוגבלות בניידות ובעיות רפואיות המצריכות סיוע להתקנת מעלון/מעלית.

 
 
לקבלת פרטים נוספים על קבלת המענק נא לפנות לקצין התגמולים/ עובד הדיור המחוזי.