השתתפות במימון טיפולי פוריות/פונדקאות

הורים המבקשים להביא ילד לעולם זכאים לסיוע במימון טיפולים/סדרת טיפולי פוריות, לאחר שמימשו את זכאותם בקופת חולים ובביטוח המשלים.
הסיוע הוא עד לסכום המרבי של 23,989 ₪ (נכון ל- 1/1/2016).
 
לקבלת ההחזר יש לפנות לקצין התגמולים במחוז המטפל ולהציג את האישורים הבאים: 
- אישור מרופא מומחה על הטיפולים.
- אישור מקופת חולים ומהביטוח המשלים על גובה השתתפותם.
- חשבונית מס/קבלה מקורית.