השתתפות במימון תרופות

התגמול החודשי כולל תשלום של 222 ש"ח עבור צריכת תרופות שמשולם לכל בית אב.

אם ההוצאה החודשית עבור תרופות בשימוש קבוע או חד פעמי עולה על סכום זה, ניתן לקבל השתתפות נוספת בתנאים הבאים:

- התרופה מאושרת על ידי משרד הבריאות. 

- התרופה נרכשה בבית מרקחת של קופת החולים או בבית מרקחת שיש לו הסדר תשלומים עם הקופה.

- יש להעביר אישור רפואי המפרט את רשימת התרופות הקבועות ומינונן החודשי בצירוף חשבוניות מס/קבלות מקוריות על רכישת התרופות בשלושת החודשים האחרונים ע"ש ההורה. לחילופין, ניתן לצרף דו"ח ניפוק.
- הבקשה תיבדק על ידי גורם רפואי מוסמך. לאחר מתן האישור הרפואי העקרוני יוחזר ההפרש שבין עלות התרופות ששולמה על פי הקבלות לבין הסכום המשולם אוטומטית בתגמול החודשי.
- ההחזר החודשי ניתן לתקופה של עד שנה. בתום השנה יש לחדש את הבקשה לקבלת ההחזר.
- אם עלות התרופה מעל ל-400 ש"ח לתרופה לחודש, יש לחדש את האישור ואת הקבלות אחת לשלושה חודשים.
 
השתתפות במימון תרופות בשימוש לא קבוע ניתן לקבל החזר עבור כל תרופה שעלותה מעל 26 ש"ח לאריזה. לצורך כך יש לצרף מרשמים רפואיים וחשבוניות מס/קבלות מקוריות ע"ש ההורה. 
 
יש להגיש קבלות בסכום של 204 ש"ח ומעלה.
  
השתתפות במימון תוספי מזון וויטמינים אשר רשומים כתרופה
ההשתתפות עבור תכשירים של ויטמינים תחול רק בתנאים הבאים :
- תכשירים אשר רשומים כתרופה.
-תכשירים אשר נרכשו בהוראת רופא כטיפול רפואי.
-תכשירים אשר נרכשו בבית המרקחת של קופת חולים. 
-תכשירים אשר קופת החולים נושאת בחלק ממימונם.