קבלת סיוע מיוחד

משפחה המבקשת סיוע מיוחד שאינו כלול במסגרת ו/או ההוראות תפנה לקצין התגמולים ותפרט את בקשתה. הצורך ייבדק על ידי הגורם המוסמך במטרה לסייע במידת האפשר.