השתתפות במימון ניתוח פרטי

ניתוח פרטי הוא ניתוח שאינו מתבצע במימון קופת החולים.
הסכום המרבי לסיוע במימון הניתוח הוא עד 11,957 ₪ לשנה, (נכון ל- 1/1/2017).
וזאת לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 2,402 ₪ (נכון ל- 1/1/2017) וניכוי התשלום שהתקבל מהביטוח המשלים.

כדי לקבל סיוע במימון הניתוח יש לפנות לקצין התגמולים ולהציג את האישורים הבאים:
- אישור מרופא על מהות הניתוח.
- אישור על השתתפות/אי-השתתפות הביטוח המשלים.
- חשבונית מס/קבלה על ההוצאה בפועל.
 
  • הסיוע לא יינתן עבור ניתוחים קוסמטיים.