השתתפות במימון לחצן מצוקה

הורים מעל גיל 65 , או הורה בודד מתחת לגיל זה שברשותו אישור רפואי המעיד על הצורך בכפתור מצוקה עקב מחלות כרוניות, זכאים להשתתפות בהתקנת לחצן מצוקה.
ההשתתפות הינה עד 347 ₪ לשנה או עד 29 ₪ לחודש. (נכון ל 1/1/2017).
טופס ההחזר יועבר במסגרת התגמולים בהתאם לצורת התשלום, חודשי או חד-פעמי.
לבקשה להחזר יש לצרף חשבונית מס/קבלה מקורית ע"ש הזכאי.