מנוי לשירותי קרדיוביפר וניידת לטיפול נמרץ

לאגף הסכמי התקשרות עם חברות נטל"י ושח"ל.

הורים הסובלים מבעיות לב, זכאים לרכישת מנוי בחברות אלה לקבלת שירותי קרדיוביפר וניידת טיפול נמרץ לב לתקופה של 24 חודשים. אישור הסיוע מותנה באישור רופא קרדיולוג על הצורך בשירות זה.

 

הורים הזכאים על פי הקריטריונים הרפואיים לקבלת שרות זה, ומבקשים להתקשר עם חברות אחרות, זכאים לקבל החזר של עד 174 ש"ח לחודש למנוי יחיד או 254 ש"ח למנוי זוגי .

לצורך קבלת ההחזר נדרש להציג חשבונית מס/קבלה ע"ש ההורה ואישור מהביטוח המשלים על גובה השתתפותו/אי השתתפותו.