השתתפות במימון נסיעות לטיפולים רפואיים

הורים שאינם יכולים מטעמים רפואיים (על סמך אישור מרופא) לנסוע באוטובוס, זכאים למימון מלוא הוצאות נסיעה במונית ו/או באמבולנס לטיפול רפואי בבית חולים או מרפאת מומחים.
החזר נסיעות במונית/אמבולנס מותנה באי-קבלת סיוע לרכישת רכב לשימוש אישי/שיקומי ב-5 שנים האחרונות. ההשתתפות הינה עד ל-10 נסיעות לחודש או 5 נסיעות הלוך ושוב.
אין הגבלה במספר הנסיעות לטיפול כימותרפי או דיאליזיה.
גובה ההשתתפות בנסיעה במונית לא יעלה על 100 ש"ח לכל כיוון. 
 
כדי לקבל סיוע זה יש להגיש בקשה לקצין התגמולים במחוז בצירוף:
 - אישור רפואי לפיו המבקש איננו מסוגל לנסוע בתחבורה ציבורית.
 - אישור מהמוסד הרפואי בו טופל על ביצוע הטיפול במועד המבוקש.
 - חשבונית מס/קבלה מקורית על הנסיעה בה יפורט יעד הנסיעה.
 - אישור מקופת חולים על גובה ההשתתפות/אי השתתפות בהוצאות הנסיעה.
 
ביקור אצל רופא המשפחה ורופא שיניים אינו נכלל בהטבה זו.