השתתפות במימון התייעצות רפואית

הורים זכאים לקבל השתתפות במימון התייעצות רפואית עם רופא מומחה בגין בעיה רפואית או צורך בהתערבות כירורגית.

החזר התשלום יינתן לאחר הצגת חשבונית מס/קבלה מקורית ע"ש ההורה (או העתק "נאמן למקור" במקרים שהקבלה המקורית הועברה לביטוח המשלים) ואישור מקופת חולים והביטוח המשלים על גובה השתתפותם/אי השתתפותם.

גובה ההשתתפות יהיה ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לבין סכום ההשתתפות של הביטוח המשלים. זאת עד להחזר מרבי של 836 ₪ לשנה קלנדרית. (נכון ל- 01/01/2017)

השתתפות במימון לא תינתן לצורך טיפולים וניתוחים קוסמטיים ויעוץ פסיכיאטרי.