השתתפות במימון עדשות טלסקופיות ומיקרוסקופיות למשקפיים

הורים זכאים להשתתפות במימון של עדשות טלסקופיות ומיקרוסקופיות כאשר:

- ההורה בעל תעודת עיוור או לקוי ראיה.
- ישנה המלצה של "מכון לשיקום ראיה ירודה" של משרד העבודה והרווחה.
- אישור על השתתפות במימון העדשה על ידי המרכז לעיוור.

ההשתתפות מכסה את מלוא ההפרש בין העלות לבין השתתפות משרד העבודה והרווחה והמרכז לעיוור, ובלבד שהעדשות נרכשו במכון לשיקום הראיה או במקום אליו הופנה ההורה באמצעות המכון.
לקבלת ההחזר יש לצרף חשבונית מס/קבלה מקורית ע"ש ההורה.