השתתפות במימון טיפולים אלטרנטיביים (רפואה משלימה)

ההשתתפות בטיפולים אלטרנטיביים הינה עבור עד 20 טיפולים לשנה סכום הסיוע הינו עד 2,672 ש"ח לשנה  ועד 134 ₪ לטיפול בודד.
(נכון ל- 01/01/2017).

ההשתתפות תינתן עבור טיפולים אלטרנטיביים הנמצאים ברשימה.
לצורך קבלת ההחזר יש להגיש קבלה מקורית ע"ש ההורה. לא נדרש מיצוי הזכויות בקופת החולים/ביטוח משלים.