השתתפות במימון נעליים אורתופדיות

הורים זכאים לקבל השתתפות במימון לרכישת נעליים אורתופדיות המיוצרות במכון מיוחד המתמחה במכשירים אורתופדיים.
המימון הוא לרכישת זוג נעליים אחד לשנה ומותנה באישור מרופא אורתופד.
 
מסכום ההחזר תנוכה השתתפות עצמית של 309 ₪ וישולם סכום מרבי של עד 961 ש"ח.  
(נכון לתאריך 1/1/2016).
יש לצרף לבקשת ההחזר חשבונית מס/קבלה מקורית ע"ש ההורה.