אספקת מוצרי ספיגה

 
הורים זכאים להשתתפות באספקת מוצרי ספיגה על בסיס אישור מרופא המעיד על צורך.
המוצרים יסופקו ישירות לבית ההורה על ידי חברה עמה יש לאגף הסכם התקשרות.
לאחר אישור הבקשה יעביר קצין התגמולים הודעה לחברה עם פרטי ההזמנה, והחברה תיצור קשר עם ההורים לתאום מועדי האספקה.
האספקה תתבצע בהתאם להקף סל המוצרים שנקבע על-ידי האגף בתאום עם החברה המספקת.