אבחון פסיכוגריאטרי

הורים שמלאו להם 65 שנה, זכאים להשתתפות חד פעמית במימון אבחון פסיכוגריאטרי. האבחון ייערך ע"י פסיכוגריאטר או רופא מומחה שמוסמך לערוך אבחון פסיכוגריאטרי.

גובה ההשתתפות הינו עד 1,410ש"ח. ניתן לבצע את האבחון באמצעות הפנייה מקופת החולים או באופן פרטי בתשלום, לקבלת ההשתתפות בהחזר יש להגיש קבלה מקורית לקצין התגמולים במחוז.