השתתפות במימון עדשות למשקפיים או עדשות מגע

הורה שזקוק לעדשות למשקפיים או לעדשות מגע כתוצאה ממחלת עיניים כרונית או לאחר ניתוח, זכאי להחזר ההוצאה בסכום של עד 715 ש"ח לשנה או 1,197 ש"ח  לשנתיים. (נכון לתאריך 01.01.2017 ).

ניתן לקבל גם החזר עבור החלפת עדשות בגין אותה בעיה.

 

לקבלת ההחזר יש להציג:

-אישור מרופא המעיד על הצורך הנובע מהמחלה/ניתוח.

אישור מרופא המעיד על הצורך הנובע מהמחלה/ניתוח.

-אישור מרופא המעיד על הצורך הנובע מהמחלה/ניתוח. במקרה של ניתוח, מימוש הזכאות הינו בטווח של 6 חודשים ממועד הניתוח.

-אישור מהביטוח המשלים על ההשתתפות/אי השתתפות בהוצאה זו.

-חשבונית מס/קבלה מקורית.