השתתפות במימון החלמה לאחר אשפוז

הורים שאושפזו למשך ארבעה לילות ומעלה , או מצויים לאחר טיפולים כימותרפיים או הקרנות, זכאים להחזר של דמי החלמה בארץ או בחו"ל בעד כל יום החלמה בשהות רצופה של עד 6 לילות או 7 ימים , וזאת על פי תעריפי נציבות שרות המדינה (ערך יום ההבראה לשנת 2017 הינו 424 ₪ ).
במקרים של השתתפות הביטוח המשלים, סיוע האגף לא יעלה על ההפרש שבין התשלום בפועל והשתתפות הביטוח.
 
כדי לקבל סיוע זה יש להגיש בקשה לקצין התגמולים בצירוף:
- כאשר משך האשפוז עלה על 6 לילות- אישור מבית החולים המפרט את הטיפול הרפואי ומשך האשפוז. במקרה של אשפוז בגין בעית לב ,יש להמציא בכל מקרה אישור קופת חולים והביטוח המשלים על השתתפותם. במקרה של חולים סכרתיים,יש להמציא אישור קופת חולים והביטוח המשלים על גובה השתתפותם,לאחר אשפוז של 4 לילות.
- טופס מהביטוח המשלים על גובה ההשתתפות/אי-השתתפות במימון ההחלמה.
- אישור שהייה מבית המלון וחשבונית מס/קבלה מקורית על התשלום שבוצע בפועל ע"ש ההורה הזכאי. 
 
ניתן לממש הטבה זו עד 6 שבועות מסיום האשפוז.