קבלת סיוע מיוחד

משפחה המבקשת סיוע מיוחד שאינו כלול במסגרת ו/או ההוראות תפנה לעובד השיקום או קצין התגמולים המחוזי ותפרט את בקשתה.

הצורך ייבדק על ידי הגורם המוסמך במטרה לסייע במידת האפשר.