סיוע בהקמת עסק או לביסוס עסק קיים

 
הורים שאינם עובדים ואין ברשותם מקור הכנסה נוסף, ובוחרים להקים עסק עצמאי שיהווה עבורם מקור פרנסה ועיסוק, זכאים לבקש הלוואה להקמת העסק או כניסה לשותפות בעסק, עד לסך של 103,446 ש"ח (נכון ל 1/1/2017) 
הבקשה תיבחן על בסיס הגשת תוכנית המתארת את העסק והכדאיות הכלכלית שלו במידת הצורך.
תיבדק מידת התאמת העסק להשכלה ולהכשרה המקצועית הקודמת של ההורה ולניסיון קודם שיש לו בתחום.
 
ביסוס עסק:
ניתן לקבל הלוואה לביסוס והשלמת שיקום עסק קיים שבבעלות ההורה.עד לסך של 22,120 ש"ח (נכון ל1/1/2017)

לפרטים נוספים לגבי קבלת הסיוע יש לפנות לעובד לשיקום כלכלי עצמאי או לקצין התגמולים המחוזי.
קביעת הזכאות, סכום הסיוע ותנאיו יידונו בוועדה המחוזית במחוז המטפל.