לימודים והכשרה מקצועית

הורה בגיל העבודה לפי חוק גיל פרישה תשס"ד -2004, זכאי לקבל סיוע במימון לימודים או הכשרה מקצועית.

ההשתתפות הינה חד פעמית ותינתן למי שלא קיבל בעבר סיוע למימון לימודים, להכשרה מקצועית או לשיקום עצמאי, ולימודיו אינם מממומנים על-ידי גורם אחר.

 

סיוע בלימודים עד גיל 60

הורה עד גיל 60 זכאי להשתתפות במימון לימודים לתואר ראשון במוסד לימודים מוכר. סך ההשתתפות לא יעלה על עלות שלוש שנות לימודים באוניברסיטה לתואר ראשון או ארבע שנות לימוד ללימודי הנדסה (9,979 ש"ח לשנה, נכון ל- 01/01/2013).

 

סיוע בלימודים עד גיל 65

הורה עד גיל 65 זכאי להשתתפות במימון שכר לימוד למסגרת לימודים מוכרת לצורך רכישת מקצוע, קורס לקידום מקצועי בעבודה או להסבה מקצועית (עד 9,979 ש"ח נכון ל- 01/01/2013).

 

לימודי תעודה

 הורה זכאי להשתתפות במימון לימודי תעודה, במסגרת לימודים אחת, במוסד לימודים מוכר ולמשך שנה אחת בלבד. גובה ההשתתפות יחושב מעלות הלימודים בפועל ועד לגובה שכר לימוד שנתי באוניברסיטה ציבורית בארץ (עד 9,979 ש"ח נכון ל- 01/01/2013).