קבלת המלצות למוסדות וגופים אחרים

הורים הנדרשים לצרף המלצה למוסדות שונים הקשורים בשיקום כלכלי כגון: הוצאת רישיונות, קבלת זיכיונות, רכישת רכב מעודפי מערכת הביטחון וכו', רשאים לפנות לצורך כך למחוז המטפל באגף משפחות והנצחה ולבקש את המלצתו שתבחן בהתאם.